Lions RøddingVelkommenOm LionsKlubbenMødekalenderAktiviteterKontaktLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave
 

 Ansøgning om ungdomsuddannelsesrejselegat.

 
 

Formål
Betingelser for ansøgning
Ansøgning
Legatstørrelser
Ansøgnings skema til ungdomsuddannelsesrejselegat

 Formål:

Lions Club Rødding uddeler rejselegat til unge mellem 18 og 25 år, skal være bosiddende i eller med stærk tilknytning til Rødding Kommune.

 Betingelser:

Legatet kan søges til rejseudgifter, som afholdes i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet, af længere varighed.
Alle unge som i forbindelse med deres uddannelse ønsker at videreuddanne sig i udlandet kan søge legatet.
Modtager skal dokumentere at vedkommende er optaget på en uddannelsesinstitution / lære - anstalt i udlandet for at modtage legatet.
Hvis ansøger kan dokumentere, at der er indgivet ansøgning om optagelse på uddannelsessted, kan der indgives forhåndsansøgning, men legatet vil først blive udbetalt, når optagelse har fundet sted, og kan dokumenteres.
Legatet kan ikke søges af personer der under ophold i udlandet / uddannelsen modtager fuld løn. Legatansøgere kan komme i betragtning hvis lønnen er en mindre kursus- eller elevløn.
Hvis de forudsætninger legatet er udbetalt under ikke er overholdt, kan beløbet kræves tilbagebetalt til Lins Club Rødding.

 Ansøgning:

Det siddende YE udvalg indrykker i oktober måned annonce i Rødding Avis, med oplysning om legatet. Det skal af annoncen fremgå hvortil og hvordan henvendelse kan ske.
Såfremt det afsatte legatbeløb ikke fuld ud anvendes i runde, indrykkes tilsvarende annonce i foråret, hvorefter der igen kan søges. Når det årlige afsatte legatbeløb er uddelt, bortfalder alle øvrige afsøgninger.

 Legatstørrelser:

Rejselegaterne kan uddeles i størrelser mellem kr. 1.000,00 og kr. 4.000,00
Personer der er afvist på dette grundlag, skal oplyses om, at de det efterfølgende år kan søge igen og på lige fod med nye ansøgere, hvis vedkommende stadig er under uddannelse.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark