Lions RøddingVelkommenOm LionsKlubbenMødekalenderAktiviteterKontaktLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Lions formål

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Regler for god lions-etik

På det første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code of Ethics vedtaget som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse:

 • Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid
 • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele
 • Køb ikke din fremgang på andres bekostning
 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv
 • Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig
 • Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester
 • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning
 • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte
 • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned
 Læs mere på: www.lions.dk
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark