Lions RøddingVelkommenOm LionsKlubbenMødekalenderAktiviteterKontaktLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Klubbens organisation

 

 Klubben er den mindste organisatoriske enhed i "The International Association of Lions Clubs", (LCI).

En klubs virkeområde er den kommune, i hvilken klubben er hjemmehørende.
Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men er medlem af klubben.
En grundlæggende betingelse for, at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst 25-30 medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid.

Forpligtelser

Ved sin "chartring" forpligter klubben sig til at virke i overensstemmelse med lions-organisationens idealer og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love.
Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker.
Dog må det siges, at medlemskabet af en international organisation ville være urimeligt og meningsløst, om man ikke alene derved følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i organisationen, både på nationalt og internationalt plan.

Bestyrelsens sammensætning

Sammensætningen af bestyrelsen kan variere fra klub til klub. En for danske lionsklubber typisk bestyrelse har følgende sammensætning: Præsident (P), Past Præsident (PP), Vicepræsident(er) (VP), Sekretær (S), Kasserer (K), Klubmester (KM), Medlemsudvalgsformand (M), Tailtwister (T).
Bestyrelsen kan dog efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse.

 
Læs mere på: www.lions.dk
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark